Sundström SR 597 GAS FILTER

SR 597 A1BE2K1 gassfilter er tiltenkt bruk i SR 500/SR 500 EX-vifte. Filtertypen beskytter mot følgende gasser/damper: Type A beskytter mot organiske gasser og damper, som løsemidler, med kokepunkt > +65 °C. Type B beskytter mot uorganiske gasser og damper, som klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid. Type E beskytter mot syregasser og damper, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid. Type K beskytter mot ammoniakk og enkelte aminer, slik som etylendiamin. SR 500/SR 500 EX-vifteenhet må alltid brukes med to partikkelfiltre eller to kombinerte filtre som består av gassfiltre og partikkelfiltre.

kr 1087

EKSL MVA
Vipps

Beskrivelse

  • A1BE2K1 beskyttelse
  • Passer til Sundstrøm SR 500/500 EX-vifter
  • 2 stk filter i forpakningen