Sundström Gassfilter SR 315 ABE1

Gassfilter SR 315 Klasse 1, er designet for bruk med Sundström halvmasker og helmasker. Filteret er type ABE og gir beskyttelse mot følgende typer gasser og damper: Type A beskytter mot organiske gasser og damper, som løsemidler, med kokepunkt > +65 °C. Type B beskytter mot uorganiske gasser og damper, som klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid. Type E beskytter mot syregasser og damper, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid. Gassfilteret kan enkelt kombineres med partikkelfilter SR 510 P3 R for å også beskytte mot aerosoler (partikler), f.eks. ved spraymaling.

kr 163

EKSL MVA
Vipps

Beskrivelse

  • ABE1 beskyttelse
  • Passer til Sundstrøm halv- og helmasker
  • Kan kombineres med partikkelfilter SR 510